Privacy Policy

Niniejszy dokument zawiera informacje o polityce poufności.

Stronę można odwiedzać i wykorzystywać bez wprowadzania osobistych danych użytkownika. Właściciel serwisu nie sprzedaje, wypożycza, użycza ani nie udostępnia uzyskanych informacji umożliwiających identyfikację osoby.

Gromadzone informacje

Informacje nieosobowe (nie umożliwiające identyfikacji osoby)

Jako gość naszego serwisu internetowego możesz podejmować wiele czynności, nie przekazując żadnych informacji osobowych. Gromadzimy i przetwarzamy informacje o tym, między innymi, które strony były odwiedzane, w jakiej kolejności i jakie odsyłacze ("linki") zostały wykorzystane. Informacje te w żaden sposób nie umożliwiają identyfikacji osoby. Informacje nieosobowe, które gromadzimy, pomagają nam ustalić, które obszary naszych serwisów internetowych są najbardziej popularne, a także, które z akcji promocyjnych są najbardziej skuteczne.

Informacje osobowe (umożliwiające identyfikacji osoby)

Niektóre usługi oferowane przez serwis (newsletter, formularz kontaktowy) wymagają wprowadzenia osobistych danych użytkownika są to informacje następującego rodzaju: nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Wszelkie dane użytkownika będą przechowywane poufnie i mogą być przekazywane pracownikom firmy lub jej przedstawicielom tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla osiągnięcia określonego celu, zamierzonego przez użytkownika. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że firma będzie do tego zobowiązana przez prawo.