Warunki użytkowania

Niniejszy dokument zawiera informacje o warunkach użytkowania serwisu internetowego firmy MEBLO-TOS, korzystając z niego wyrażacie Państwo zgodę na niżej zamieszczone warunki, jeśli takiej zgody nie wyrażacie powinniście zakończyć jego używanie.

Dopuszczalny zakres użytkowania i licencja

Zawartość (wszelkie treści: teksty oraz pliki medialne a w szególności zdjęcia przedstawiające ofertę firmy) jak również układ (rozumiany jako graficzny i informacyjny schemat) stron serwisu jest chroniony poprzez prawo o ochronie własności intelektualnej.
Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, zwielokrotnianie i używanie w części lub całości wyżej wymienionych treści wymaga pisemnej zgody.

Gwarancja i odpowiedzielność

Treści serwisu mogą zawierać błędy, przeoczenia lub nieścisłości. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność i kompletność.

Protected by Copyscape Original Content Validator